OpenStreetMap

Nog wat leren

Posted by Hein (PA) Schouwenaars on 14 November 2021 in Dutch (Nederlands).

Changesets 274, 275 en 276. Ik was redelijk lang bezig met de waterpartij netjes aan te laten sluiten op de al eerder getekende percelen. Kon het oppervlak van perceel 6 niet rijmen met de waarde in de OAT voor dat perceel. Volgens mij is 6 eigenlijk het hele vlak waar de KErksteeg in ligt. Die is eigenlijk getagd voor LEerdam. Dat kan vlg mij ook niet kloppen gezien de gemeentegrenzen. Zo veranderd maar uiteindelijk alles maar weer teruggerold. Niet zo netjes andermans werk zonder verder overleg veranderen. Overleg dus graag.

Comment from Thomas on 14 November 2021 at 16:36

Perceel C6 van Schoonrewoerd is inderdaad de volledige weg naar het oosten toe, tot aan de dijk. Als je daar kijkt, zie je daar tussen perceel 102 en 116 een herhaald perceelnummer 6 staan. Het perceel is nu inderdaad foutief bij Leerdam getrokken. Je kunt de tags wijzigen zodat het perceel verder gaat als perceel C6 van Schoonrewoerd. Op het punt dat de weg naar het noorden afbuigt (bij perceel C86) zie je dat de gemeentegrens (de stipellijn) inderdaad precies aan de zuidelijke kant van de weg ligt. Deze weg behoort dus kadastraal volledig onder Schoonrewoerd. Wat je zegt klopt dus volledig; je aanpassing was correct, en hoefde je niet terug te draaien.


Login to leave a comment