OpenStreetMap

C78 en C78 bis in transcriptie OAT omgewisseld? / kad:perceelnrtvg wat moeten we gebruiken?

Posted by Hein (PA) Schouwenaars on 16 November 2021 in Dutch (Nederlands).

C78 en C78 bis in transcriptie OAT omgewisseld? Gebaseerd op oppervlak en type (water/land) zou ik zeggen dat 78 en 78/a omgewisseld zijn.

Die 78/a brengt ook tegelijk een nieuwe vraag op: Is de waarde voor kad:perceelnrtvg in dit geval “bis” of “/a”.?

Comment from Thomas on 17 November 2021 at 09:59

Je hebt gelijk; C78 en C78/bis zijn omgedraaid. Ik zet het door zodat er even naar gekeken wordt, want ik zie het vlak daarna ook fout gaan.

De toevoeging is conceptueel precies gelijk; of er nu “a” staat, “bis”, of “2”. Er is geen inhoudelijk verschil. Buiten dan dat er situaties zijn (zeer uitzonderlijk) dat er zowel een a als een bis bestaat voor hetzelfde perceel. Daarnaast moeten we operationeel een keuze maken, anders kun je ze niet aan elkaar koppelen. De regel hierbij is dat de vermelding in de OAT leidend is. In dit geval dus “a”. Al moet ik er ook bij zeggen dat het doorgaans precies omgekeerd wordt gebruikt. In de OAT staat gewoon “bis”, maar op het minuutplan wordt “a” geschreven om wat ruimte te besparen. Maar het is dus niet heel gek dat het wel eens verschilt van elkaar. De OAT is altijd leidend, omdat dat de “definitie” van het perceel is, in administratieve zin. Een perceel kan meermaals genummerd zijn op het minuutplan, of kan op meerdere minuutplans voorkomen. Vandaar dat de OAT iets meer voor de hand ligt als “bepalend”.

Comment from Hein (PA) Schouwenaars on 17 November 2021 at 13:07

Ok. duidelijk. Bedankt


Login to leave a comment